Zawory hydrauliczne - steruj przepływem i ruchem

Rozdzielacze hydrauliczne i zawory hydrauliczne zajmują kolejne miejsca w asortymencie Centrum Hydrauliki Siłowej Świdnica. Rozdzielacze hydrauliczne są to elementy budowy układów pomp, które wykorzystuje się w różnych gałęziach przemysłu. Ustalają one kierunek przepływu cieczy w układzie hydraulicznym. Rozdzielacz hydrauliczny połączony jest z pompom, silnikiem oraz zbiornikiem specjalnymi przewodami hydraulicznymi. Ofertę rozdzielaczy hydraulicznych dzielimy na: suwakowe, monoblokowe oraz sekcyjne. Z kolei zawory hydrauliczne znajdziemy w każdym układzie hydraulicznym. Zawory hydrauliczne dzielimy na: ciśnieniowe, sterujące przepływem, sterujące ruchem, kierunkowe. Zawory ciśnieniowe to zawory bezpośredniego działania. Ograniczają ciśnienie występujące w układzie zabezpieczając podzespoły przed uszkodzeniem. Zawory sterujące przepływem kontrolują bezstopniowo prędkość działania silników i siłowników hydraulicznych zmieniając przepływ cieczy. Zawory sterujące ruchem mają za zadanie zabezpieczać silniki i siłowniki hydrauliczne przed przepływem cieczy w nieodpowiednim kierunku oraz odciążają ciśnienie. Natomiast zawory kierunkowe rozprowadzają ciecz do odpowiednich gałęzi układu hydraulicznego.

zawór nabojowy

Zawory ciśnieniowe

Hydraulika nabojowa

zawór kierunkowy

Zawory sterujące ruchem

Zawory kierunkowe

Rozdzielacze hydrauliczne monoblokowe

rozdzielacz sekcyjny

Rozdzielacze monoblokowe

Rozdzielacze sekcyjne

zawór ciśnieniowy
zawory sterujące ruchem
rozdzielacz monoblokowy

Hydraulic & Pneumatic Systems

zawory sterujące

Zawory sterujące przepływem

zawór ciśnieniowy
zawór nabojowy
zawór zwrotny
zawory sterujące ruchem
zawór kierunkowy
rozdzielacz suwakowy
rozdzielacz monoblokowy
rozdzielacz sekcyjny
płyta przyłączeniowa
zawory sterujące
zawór ciśnieniowy
zawór nabojowy
zawory sterujące ruchem
zawór kierunkowy
rozdzielacz monoblokowy
rozdzielacz sekcyjny
zawór zwrotny
zawory sterujące
rozdzielacz suwakowy
płyta przyłączeniowa
zawór ciśnieniowy
zawory sterujące ruchem
rozdzielacz monoblokowy
zawór nabojowy
zawór zwrotny
zawory sterujące
zawór kierunkowy
rozdzielacz suwakowy
rozdzielacz sekcyjny
płyta przyłączeniowa